Nhân viên kinh doanh Logistics (Sales Executive) Tìm kiếm và liên hệ khách hàng chào giá dịch vụ vận tải nội địa – Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm khách hàng mới. – Thương lượng, đàm phán kí kết hợp đồng. – Chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị, bán hàng,chăm sóc khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng về lĩnh vực hoạt động của công ty – Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao Hồ Chí Minh 20/07/2017
Tài xế – Lái xe đầu kéo theo lệnh vận chuyển. – Lái xe, vận hành xe đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. – Giao nhận, bảo quản tốt hàng hóa vận chuyển, chịu trách nhiệm về hàng hóa vận chuyển trên phương tiện, hướng dẫn xếp dỡ hàng trên xe. – Đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch và tiến độ giao hàng theo lệnh vận chuyển, quay vòng xe nhanh. – Giữ gìn xe tốt, bảo dưỡng sửa chữa xe đúng định kỳ và đủ nội dung. – Ghi chép đầy đủ nội dung và thu nộp chứng từ vận chuyển chính xác, đúng tiến độ quy định hàng ngày hoặc sau chuyến vận chuyển. Tp.Hồ Chí Minh 20/06/2017
Nhân viên kế toán – Đảm đương công việc của 01 kế toán tổng hợp – Lập báo cáo thuế – Tổng hợp, thống kê, báo cáo về doanh thu, chi phí , tồn kho, công nợ hàng tháng, quý, năm. – Đảm nhận công việc của 1 kế toán tổng hợp: + Cân đối số liệu thuế, + Đảm bảo tính chính xác của số liệu chi tiết và tổng hợp + Báo cáo thuế quí + Sử dụng hóa đơn quí Hà Nội 20/07/2017
Chuyên viên Marketing Tổ chức và thực hiện triển khai thực hiện các chương trình Marketing Online nhằm thu hút số lượng khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Tập đoàn Hồ Chí Minh 20/05/2017
Nhân viên kho Kiểm soát, đánh giá các hoạt động của kho. Hồ Chí Minh 20/07/2017